Dalarna (vuxna)

Barn och vuxna som bor i Dalarna och har hörselproblem har rätt till specialistvård inom landstinget. Hörcentraler, hörselrehabiliteringen och öron-näsa-hals-kliniken erbjuder hörselvård för olika hörselskador, i olika situationer och i olika skeden av livet.

Om du vill göra ett hörseltest

Det är viktigt att testa hörseln så snart som möjligt om din hörsel har förändrats. Ett enklare hörseltest kan du bland annat göra hos vårdcentralen, företagshälsovården, öronläkare (kontaktuppgifter, se www.1177.se). Om testet visar att du har en hörselnedsättning är det viktigt att du bokar tid för en hörselundersökning hos hörselvården (se "Hörcentraler" nedan). Om du redan har en konstaterad hörselskada och upplever att hörseln har förändrats ska du vända dig direkt till hörselvården. Det gäller särskilt dig som har hörapparater.


Om du har fått en hörselskada

Om du har fått en hörselskada (hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet med mera) är det viktigt att det görs en hörselutredning som tar reda på orsak, omfattning, behandling med mera. Du kan boka tid för en hörselutredning genom att kontakta din närmaste hörcentral. Vid behov kan de se till att du kommer vidare till hörselrehabiliteringen (se längre ned på denna sida) för ytterligare råd och stöd, eller till Öron-Näsa-Hals-specialist för annan medicinsk behandling (se längre ned på denna sida). Läs mer om hörselvården i Dalarna.

Behövs remiss?
Nej, remiss behövs inte (se nedan).


Hörcentraler i Dalarna
  • Hörcentralen Borlänge, Borlänge sjukhus
  • Hörcentralen Falun, Falu lasarett
  • Hörcentralen Ludvika, Ludvika lasarett
  • Hörcentralen Mora, Mora lasarett

Kontakt hörselvården i Dalarna: telefon: 023-49 21 29 (återbud: 023-49 14 76), texttelefon 023-299 17, e-post: hc.dalarna@ltdalarna.se

Om du behöver skaffa hörapparat

Om du ska skaffa hörapparater för första gången vänder du dig till närmaste hörcentral.
Det gäller även dig som redan har hörapparater, men behöver prova ut nya.

Behövs remiss?
Nej, remiss behövs inte. Du gör istället en så kallad "Vårdbegäran gällande hörapparat" på en särskild blankett. Du kan ladda ner blanketten, fylla i och skicka in till landstinget. Sedan kommer det en kallelse.

Vad kostar det?
Att prova ut hörapparater i Dalarna kostar 500 kronor per hörapparat i utprovningsavgift. Denna avgift omfattas inte av högkostnadsskyddet. Därtill kommer 100 kronor i besöksavgift, som ingår i högkostnadsskyddet.

Vad finns det för hörapparater?
Audionomen föreslår ett par hörapparater som är lämpliga utifrån din hörselnedsättning och dina behov. En del av landstingets sortiment av hörapparater finns publicerade på Vårdguidens hemsida. Skulle ingen av landstingets inköpta hörapparater gå att anpassa till dina behov kan audionomen gå utanför avtalet.

Vem äger och försäkrar hörapparaten?
När du provar ut en hörapparat via hälso- och sjukvården i Dalarna är det landstinget som äger hörapparaten. Om du skulle förlora eller råka förstöra hörapparaten har landstinget en avskrivningsmodell där brukaren får betala 100 procent av hörapparatens värde första året. Sedan sker en avskrivning med 20 procent per år. Hörapparatanvändaren betalar alltid minst 20 procent av inköpskostnaden. Kontrollera att du har en försäkring som täcker förlust eller skada på hörapparaten.

Hur ofta får jag byta hörapparat?
Det finns inga fastställda intervall. Hörselvården gör en bedömning från fall till fall, som ska utgå från dina behov. Försämrad hörsel, uttjänt hörapparat med mera är vanliga orsaker till att prova ut en ny hörapparat. I hela landet är det vanligt att byta hörapparat med fyra till fem års mellanrum.

Vad finns det för hörapparater?
Audionomen föreslår ett par hörapparater som är lämpliga utifrån din hörselnedsättning och dina behov. En del av landstingets sortiment av hörapparater finns publicerade på Vårdguidens hemsida. Skulle ingen av landstingets inköpta hörapparater passa för din behov kan audionomen gå utanför landstingets upphandlade sortiment.


Om du inte hör bra med dina hörapparater

Det kan finnas flera orsaker till att du inte hör så bra med dina hörapparater. Det kan till exempel bero på att hörapparaten är trasig, att den är felinställd, att din hörsel har förändrats, att du vistas i andra ljudmiljöer än tidigare med mera.

Om du just har fått hörapparaterna: Boka in återbesök hos din audionom (se "Hörcentraler" ovan). En utprovning tar tid och det behövs ofta 3-4 besök med justeringar, och lite tid emellan besöken så att du hinner prova och vänja dig vid ljudet.

Om du har haft dina hörapparater ett tag: Kontakta din audionom (se "Hörcentraler" ovan), som kan hjälpa till med att göra nya hörselmätningar, justera inställningar, skicka hörapparater på service, bedöma om det är dags för nya hörapparater och kanske föreslå kompletterande hörhjälpmedel. Audionomen kan också se till att du får stöd och råd av hörselrehabiliteringen (se ruta längre ner) när det gäller kommunikationsstrategier, arbetsmiljö, hjälpmedel, tinnitus med mera.

Om hörapparaterna inte räcker till: Om din hörsel har försämrats kan det bli så att hörapparater inte räcker. Då kan hörselimplantat vara en bra möjlighet. Din audionom (se "Hörcentraler" ovan) kan remittera dig för utredning hos en klinik som utför hörselimplantatoperationer.


Om du behöver andra hjälpmedel

Vart vänder jag mig angående hörhjälpmedel?
Din audionom kan ge dig information och hjälpa dig få de hjälpmedel du behöver (se ”Hörcentraler” ovan). Du kan också få hörhjälpmedel via hörselrehabiliteringen (se nedan).

Vilka hörhjälpmedel kan landstinget erbjuda?
Stolslinga, optiska signaler med mera, utifrån behov.

Vem kan få hörhjälpmedel, utöver hörapparater?
Stolslinga: Alla som har hörapparat med telespole.
Optiska signaler i hemmet (kopplat till telefon, dörrklocka med mera): Personer som har minst 50 decibels hörselnedsättning på bästa örat.

Vad kostar det?
Landstinget i Dalarna tar ut en avgift på 150 kronor per hjälpmedel.

Hjälpmedel på arbetsplatsen 
Om du behöver hjälpmedel på din arbetsplats kan du kontakta utvidgade/fördjupade hörselrehabiliteringen i ditt landsting. De informerar om hur det går till att skaffa arbetshjälpmedel via Försäkringskassan. Landstingets hörselvård kan även hjälpa till att utreda ditt behov av arbetshjälpmedel på arbetsplatsen.


För stöd, råd och fördjupad habilitering

Alla som har/får en hörselskada kan behöva olika typer av råd, stöd och insatser som gör det enklare att hantera olika delar av vardagen och livet. Hörselrehabiliteringen kan bland annat hjälpa till med hörhjälpmedel, kommunikationsstrategier samt pedagogiskt och psykosocialt stöd. Det kan till exempel handla om information till arbetsplatsen, kurser i teckenspråk eller TSS, grupprehabilitering och rådgivande samtal. Även dina närstående och anhöriga kan få stöd. Inom hörselrehabiliteringen finns audionom, tekniker, ingenjör, teknisk audiolog, pedagog, kurator och psykolog som jobbar i team, ofta i samarbete med sjukgymnast, logoped och medicinsk audiolog.
Läs mer om hörselrehabiliteringen i Dalarna.


Hörselrehabiliteringen/pedagogiska hörselvården
  • Pedagogiska hörselvården i Falun
  • Pedagogiska hörselvården i Mora

Kontakt: taltelefon: 023-49 03 50, texttelefon: 023-49 06 21, sms: 070 523 54 62,
fax: 023-49 03 54, e-post: pedagogiska.horselvården@ltdalarna.se

Om dina hörapparater eller andra hörhjälpmedel inte fungerar

I Dalarna finns servicemottagningar vid hörcentralerna i Borlänge, Falun, Ludvika och Mora. Där kan du få hjälp med justeringar, reparationer och annan service av dina hörapparater och andra hörhjälpmedel.

Vad kostar reparation och service?
Det är normalt ingen kostnad för reparation av hörapparat hos hörselvården. Men om hörapparaten skadats utöver normal förslitning, då kan du få betala reparation.

 


Servicemottagningar i Dalarna

Aktuella öppettider och kontaktuppgifter servicemottagningarna i Dalarna

Om du har eller vill få hörselimplantat

Om du funderar på om hörselimplantat (till exempel CI) ska du ta kontakt med din audionom på hörcentralen. Audionom kan då remittera dig till en CI-klinik för utredning. Patienter från Dalarna utreds och opereras oftast i i Stockholm och Uppsala.


Om du har besvär med tinnitus eller ljudöverkänslighet

Det kan finnas olika orsaker till tinnitus eller ljudöverkänslighet, och det behöver utredas.
Vänd dig i första hand till hörcentralen (se ovan) för en hörselundersökning. Om du har en hörselnedsättning kan utprovning av hörapparater minska eller ta bort besvären.  Hörcentralen kan också skicka dig vidare till hörselrehabiliteringen (se ovan), för att få stöd och behandling. Hörcentralen, vårdcentralen eller motsvarande kan också remittera dig till ÖNH-kliniken (se nedan) för ytterligare utredning och behandling.


Om du har Menières sjukdom

Om du har eller misstänker att du har Menières sjukdom ska du ta kontakt med din husläkare på vårdcentralen för att få remiss vidare till läkare med specialistkompetens inom yrselsjukdomar, för utredning och behandling. I Dalarna finns sådan kompetens vid Öron-näsa-hals-kliniken (se nedan). Kliniken samarbetar med flera universitetssjukhus och kan även remittera dig vidare.


Öronspecialist

Här finns öron-näsa-halsspecialister som ställer diagnos och medicinskt behandlar olika hörselsjukdomar, till exempel Menières sjukdom, och utför enklare öronkirurgi. Hit behöver du remiss.


Öron-Näsa-Hals-Kliniker (ÖHN) i Dalarna

 

Fråga våra hörselinformatörer

Ring oss:

0771-888 000

Öppet vardagar 9-15.
Vanlig samtalstaxa.

Om frågeställaren
Information
Mer information

(du kan kryssa i flera alternativ)

Hitta hörselvård nära dig

Lär dig mer om hörselvård där du bor.

Hörsellinjen på och .

Annonser